Comments: Feltsesongen går mot slutten - Viken II arrangeres søndag