Comments: Støtt skyttersaken og Nordstrand skytterlag!