Comments: Kongelaget har skutt ferdig, men vi vet ikke noe forel°pig......