Comments: Vi følger Kongelaget som starter kl. 12.30