Nordstrand Skytterlag
Forside Generelt Resultater Kontakt Skyteskole Feltskyting Linker
Nordstrand skytterlag
logo.jpg

E-post

Arkiv
Mai 2015
April 2015
Mars 2015
Februar 2015
Januar 2015
Desember 2014
November 2014
Oktober 2014
September 2014
August 2014
Juli 2014
Juni 2014
Mai 2014
April 2014
Mars 2014
Februar 2014
Januar 2014
Desember 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
August 2013
Juli 2013
Juni 2013
Mai 2013
April 2013
Mars 2013
Februar 2013
Januar 2013
Desember 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Mai 2012
April 2012
Mars 2012
Februar 2012
Januar 2012
Desember 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Mai 2011
April 2011
Mars 2011
Februar 2011
Januar 2011
Desember 2010
November 2010
Oktober 2010
September 2010
August 2010
Juli 2010
Juni 2010
Mai 2010
April 2010
Mars 2010
Februar 2010
Januar 2010
Desember 2009
November 2009
Oktober 2009
September 2009
August 2009
Juli 2009
Juni 2009
Mai 2009
April 2009
Mars 2009
Februar 2009
Januar 2009
Desember 2008
November 2008
Oktober 2008
September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
Mai 2008
April 2008
Mars 2008
Februar 2008
Januar 2008
Desember 2007
November 2007
Oktober 2007
September 2007
August 2007
Juli 2007
Juni 2007
Mai 2007
April 2007
Mars 2007
Februar 2007
Januar 2007
Desember 2006
November 2006
Oktober 2006
September 2006
August 2006
Juli 2006
Juni 2006
Mai 2006
April 2006
Mars 2006
Februar 2006
Januar 2006
Desember 2005
November 2005
Oktober 2005
September 2005
August 2005
Juli 2005
Juni 2005
Mai 2005
April 2005
Mars 2005
Februar 2005
Januar 2005
November 2004
Oktober 2004
September 2004
August 2004
Juli 2004
Juni 2004
Mai 2004
April 2004
Mars 2004
Desember 2003
Søk

Powered by
Movable Type

April 02, 2008

Bystyret vedtok ny skytebane i fjell

ENDELIG SER DET UT TIL AT NORDSTRAND SKYTTERLAG SKAL FÅ NY SKYTEBANE I OSLO ØST.
Prinsdal gammel.jpg
Siden 1947 har vi hatt tilhold på Prinsdal skytebane, men bystyret har tidligere bestemt at den skulle stenges ved utgangen av 2007.
Oslo bystyre har i dag hatt møte og skytebanesaken vår har nok en gang stått på sakskartet. Og endelig fikk vi et positivt vedtak. Det går ut på at det skal bygges ny skytebane i fjell ved Åsland pukkverk.

Fra Oslo kommunes egen hjemmside finner vi følgende referat fra kveldens behandling:
Etter mange år med diskusjoner og leting etter alternativer til Prinsdal skytebane, vedtok bystyret i sitt møte 2. april at det skal lages planlegges en skytebane i fjell ved Åsland.

Byrådets forslag om å anlegge en skytebane i friluft på Myrer gård (ved E6 på grensa mot Ski) fikk ikke flertall, heller ikke et forslag fra Høyre om å fortsatt bruke Prinsdal skytebane etter at den er støydempet.

Bystyrets flertall, Arberiderpartiet, SV, Venstre og KrF, med subsidiær tilslutning fra Fremskrittspartiet, stemte for et forslag om at byrådet innen 1. september 2008 skal legge fram en sak med plan og finansiering for en skytebane i fjell ved Åsland (pukkverkområdet ved E6). Mulighetene for videreutvikling av anlegget med sikte på å inkludere flere idrettsgrener skal også utredes. Reguleringsarbeid for et slikt anlegg skal igangsettes omgående.

Et forslag om å tillate midlertidig bruk av en støydempet Prinsdal skytebane inntil ny bane er klar, vil komme opp i et senere bystyremøte.

Posted by hl at April 2, 2008 09:55 EM
Comments