Nordstrand Skytterlag
Forside Generelt Resultater Kontakt Skyteskole Feltskyting Linker
Nordstrand skytterlag
logo.jpg

E-post

Arkiv
Mai 2015
April 2015
Mars 2015
Februar 2015
Januar 2015
Desember 2014
November 2014
Oktober 2014
September 2014
August 2014
Juli 2014
Juni 2014
Mai 2014
April 2014
Mars 2014
Februar 2014
Januar 2014
Desember 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
August 2013
Juli 2013
Juni 2013
Mai 2013
April 2013
Mars 2013
Februar 2013
Januar 2013
Desember 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Mai 2012
April 2012
Mars 2012
Februar 2012
Januar 2012
Desember 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Mai 2011
April 2011
Mars 2011
Februar 2011
Januar 2011
Desember 2010
November 2010
Oktober 2010
September 2010
August 2010
Juli 2010
Juni 2010
Mai 2010
April 2010
Mars 2010
Februar 2010
Januar 2010
Desember 2009
November 2009
Oktober 2009
September 2009
August 2009
Juli 2009
Juni 2009
Mai 2009
April 2009
Mars 2009
Februar 2009
Januar 2009
Desember 2008
November 2008
Oktober 2008
September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
Mai 2008
April 2008
Mars 2008
Februar 2008
Januar 2008
Desember 2007
November 2007
Oktober 2007
September 2007
August 2007
Juli 2007
Juni 2007
Mai 2007
April 2007
Mars 2007
Februar 2007
Januar 2007
Desember 2006
November 2006
Oktober 2006
September 2006
August 2006
Juli 2006
Juni 2006
Mai 2006
April 2006
Mars 2006
Februar 2006
Januar 2006
Desember 2005
November 2005
Oktober 2005
September 2005
August 2005
Juli 2005
Juni 2005
Mai 2005
April 2005
Mars 2005
Februar 2005
Januar 2005
November 2004
Oktober 2004
September 2004
August 2004
Juli 2004
Juni 2004
Mai 2004
April 2004
Mars 2004
Desember 2003
Søk

Powered by
Movable Type

Januar 13, 2008

Informasjon om banesaken

I løpet av høsten 2007 har det pågått en omfattende prosess for å påvirke de politiske beslutningstagerne ifm behandlingen av banesaken. Her kan du lese en kort status fra banekomiteen.

Aktiviteten har hovedsaklig pågått i Rådhusets korridorer og etterhvert via media. Hensikten med dette arbeidet har vært å synliggjøre omfanget og betydningen av det arbeidet vi vet står så sentralt blant våre medlemmer og jegere. Det hersker liten tvil om at disse verdiene er blitt synliggjort kombinert med en seriøs og troverdig plan for en kortsiktig & langsiktig anleggsløsning i Oslo sør. Fra tidligere vet vi at anleggsalternativet i Enebakk er skrinlagt pga manglende politisk vilje i Enebakk for en lokalisering i område Durud. Riktignok er det fortsatt flere politikere i Oslo som hevder at Enebakk er et alternativ, men dette ble allerede vinteren 2007 skrinlagt av Enebakk's politikere.

Som dere sikkert vet så er Bystyrets forpliktelse overfor Nordstrand skytterlag å finne en skytebaneløsning til det beste for skytterlaget (ref bystyrevedtaket fra mars 2006). Rett oppunder jul ble det derfor fremmet forslag fra Byrådet om¨å regulere et område ved Myrer småbruk til utendørs skytebane. Dette vil trolig bli behandlet i bystyret allerede denne måneden. I tillegg foreligger det er privat forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet om å benytte Prinsdal skytebane midlertidig frem til ny skytebane står klar - dog under forutsetning av at banen støydempes til støynivåer som ligger innenfor departementets retningslinjer for støy fra skytebaner.

Disse forslagene stiller skytterlaget seg helt & holdent bak, og i tillegg har skytterlaget også gått i bresjen for en flerbrukshall på Åsland som et innendørs alternativ. Sistnevnte alternativ er foreløpig ikke foreslått i den kommende politiske behandlingen.

Mvh banekomiteen v/GL

Vedlegg:
Byrådets forslag :
Download file

Privat forslag fra H & FrP:
Download file


Posted by pov at Januar 13, 2008 09:42 EM
Comments