Nordstrand Skytterlag
Forside Generelt Resultater Kontakt
Nordstrand skytterlag

E-post

Arkiv
Februar 2021
Januar 2021
November 2020
Oktober 2020
September 2020
August 2020
Juli 2020
Juni 2020
Mai 2020
April 2020
Mars 2020
Februar 2020
Januar 2020
Desember 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mai 2019
April 2019
Mars 2019
Januar 2019
Desember 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
Juni 2018
Mai 2018
April 2018
Mars 2018
Februar 2018
Januar 2018
Desember 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
Mai 2017
April 2017
Mars 2017
Februar 2017
Januar 2017
Desember 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
August 2016
Juni 2016
Mai 2016
April 2016
Mars 2016
Februar 2016
Januar 2016
Desember 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
August 2015
Juli 2015
Juni 2015
Mai 2015
April 2015
Mars 2015
Februar 2015
Januar 2015
Desember 2014
November 2014
Oktober 2014
September 2014
August 2014
Juli 2014
Juni 2014
Mai 2014
April 2014
Mars 2014
Februar 2014
Januar 2014
Desember 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
August 2013
Juli 2013
Juni 2013
Mai 2013
April 2013
Mars 2013
Februar 2013
Januar 2013
Desember 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Mai 2012
April 2012
Mars 2012
Februar 2012
Januar 2012
Desember 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Mai 2011
April 2011
Mars 2011
Februar 2011
Januar 2011
Desember 2010
November 2010
Oktober 2010
September 2010
August 2010
Juli 2010
Juni 2010
Mai 2010
April 2010
Mars 2010
Februar 2010
Januar 2010
Desember 2009
November 2009
Oktober 2009
September 2009
August 2009
Juli 2009
Juni 2009
Mai 2009
April 2009
Mars 2009
Februar 2009
Januar 2009
Desember 2008
November 2008
Oktober 2008
September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
Mai 2008
April 2008
Mars 2008
Februar 2008
Januar 2008
Desember 2007
November 2007
Oktober 2007
September 2007
August 2007
Juli 2007
Juni 2007
Mai 2007
April 2007
Mars 2007
Februar 2007
Januar 2007
Desember 2006
November 2006
Oktober 2006
September 2006
August 2006
Juli 2006
Juni 2006
Mai 2006
April 2006
Mars 2006
Februar 2006
Januar 2006
Desember 2005
November 2005
Oktober 2005
September 2005
August 2005
Juli 2005
Juni 2005
Mai 2005
April 2005
Mars 2005
Februar 2005
Januar 2005
November 2004
Oktober 2004
September 2004
August 2004
Juli 2004
Juni 2004
Mai 2004
April 2004
Mars 2004
Desember 2003
Søk

Powered by
Movable Type

November 25, 2005

Skytebanesaken; Pressemelding fra Oslo Idrettskrets

Skytebanen i Prinsdal

Oslo Idrettskrets har i dag (24.11.2005) sendt følgende brev til bystyret:

Idrettsrådet i Oslo [dvs. arbeidsutvalget i Oslo Idrettskrets] behandlet 23. november saken på bakgrunn av vedtaket i Samferdsels- og miljøkomiteen av 15. november (sak 120/05).

Oslo Idrettskrets viser til sitt høringsbrev til Kultur- og idrettsetaten av 9. mars 2005. Der skrev vi at vi hadde vanskelig for å se at noen av de alternativer som er utredet, vil gi en kvalitativt bedre løsning enn den man vil oppnå ved en ombygging av eksisterende bane i Prinsdal i tråd med planene fra Nordstrand Skytterlag. Med en slik ombygning vil på det mest ugunstige et mindre antall boliger kunne få støynivåer på om lag 60-62 dB ved skyting på standplass 100 meter - ifølge notatet fra Friluftsetaten. Dette åpner for løsninger som overholder Miljøverndepartementets støykrav.

Oslo Idrettskrets mener det samme i dag. Vi registrerer imidlertid at flertallet i Samferdsels- og miljøkomiteen innstiller på å anlegge en ny støydempet og moderne skytebane på Grønmo, og tar dette til etterretning.

Vi har derimot vansker med å se realismen i vedtakets pkt. 1 om at skytebanen i Prinsdal skal avvikles innen 1. januar 2007. Det er helt åpenbart at noen ny bane på Grønmo ikke kan stå ferdig til dette tidspunkt. Resultatet vil nødvendigvis bli at det verdifulle arbeidet for den lokale ungdommen som foregår med utgangspunkt i skytebanen, må avvikles i hvert fall for en periode av uviss varighet. Hva et slikt avbrudd vil bety for muligheten for at miljøet skal overleve på sikt, er høyst usikkert.

På bakgrunn av flere tiårs forsøk på å finne alternativer til skytebanen i Prinsdal, fremstår vedtakets pkt 3 (”Dersom den nye banen ikke står klar når Prinsdal skytebane legges ned, gis byrådet i oppdrag å finne en midlertidig løsning slik at Nordstrand Skytterlag kan opprettholde sin virksomhet inntil anlegget på Grønmo står ferdig.”) som urealistisk.

Oslo Idrettskrets vil derfor be bystyret om å fatte vedtak om at dagens aktivitet på skytebanen i Prinsdal opprettholdes inntil en ny støydempet og moderne skytebane på Grønmo står ferdig.

 

 

(Rolf Nyhus tlf. 93 01 77 05; Børre Rognlien tlf. 22 57 97 03)

For utskriftsvennlig versjon - klikk her

                                       

Posted by ses at November 25, 2005 09:35 EM
Comments