Nordstrand Skytterlag
Forside Generelt Resultater Kontakt
Nordstrand skytterlag

E-post

Arkiv
Februar 2021
Januar 2021
November 2020
Oktober 2020
September 2020
August 2020
Juli 2020
Juni 2020
Mai 2020
April 2020
Mars 2020
Februar 2020
Januar 2020
Desember 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mai 2019
April 2019
Mars 2019
Januar 2019
Desember 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
Juni 2018
Mai 2018
April 2018
Mars 2018
Februar 2018
Januar 2018
Desember 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
Mai 2017
April 2017
Mars 2017
Februar 2017
Januar 2017
Desember 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
August 2016
Juni 2016
Mai 2016
April 2016
Mars 2016
Februar 2016
Januar 2016
Desember 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
August 2015
Juli 2015
Juni 2015
Mai 2015
April 2015
Mars 2015
Februar 2015
Januar 2015
Desember 2014
November 2014
Oktober 2014
September 2014
August 2014
Juli 2014
Juni 2014
Mai 2014
April 2014
Mars 2014
Februar 2014
Januar 2014
Desember 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
August 2013
Juli 2013
Juni 2013
Mai 2013
April 2013
Mars 2013
Februar 2013
Januar 2013
Desember 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Mai 2012
April 2012
Mars 2012
Februar 2012
Januar 2012
Desember 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Mai 2011
April 2011
Mars 2011
Februar 2011
Januar 2011
Desember 2010
November 2010
Oktober 2010
September 2010
August 2010
Juli 2010
Juni 2010
Mai 2010
April 2010
Mars 2010
Februar 2010
Januar 2010
Desember 2009
November 2009
Oktober 2009
September 2009
August 2009
Juli 2009
Juni 2009
Mai 2009
April 2009
Mars 2009
Februar 2009
Januar 2009
Desember 2008
November 2008
Oktober 2008
September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
Mai 2008
April 2008
Mars 2008
Februar 2008
Januar 2008
Desember 2007
November 2007
Oktober 2007
September 2007
August 2007
Juli 2007
Juni 2007
Mai 2007
April 2007
Mars 2007
Februar 2007
Januar 2007
Desember 2006
November 2006
Oktober 2006
September 2006
August 2006
Juli 2006
Juni 2006
Mai 2006
April 2006
Mars 2006
Februar 2006
Januar 2006
Desember 2005
November 2005
Oktober 2005
September 2005
August 2005
Juli 2005
Juni 2005
Mai 2005
April 2005
Mars 2005
Februar 2005
Januar 2005
November 2004
Oktober 2004
September 2004
August 2004
Juli 2004
Juni 2004
Mai 2004
April 2004
Mars 2004
Desember 2003
Søk

Powered by
Movable Type

November 18, 2005

Banesaken: Siste nytt - oppdatering fra banekomiteen

Siste i banesaken - stengningsvedtak er fattet i samferdsel- og miljøkomiteen!

Samme kveld som laget vårt hadde generalforsamling og feiret alle våre norgesmestere i 2005, vedtok flertallet av politikerne i samferdsel- og miljøkomiteen å avvikle Prinsdal skytebane f.o.m. 1. januar 2007. Videre forutsetter vedtaket at det anlegges en skytebane på Grønmo snarest.

Vedtaket illustrerer med all tydelighet at dette dessverre er en sak hvor følelsene har tatt overhånd på bekostning av fornuften!Aksjonskomiteens subjektive og lite dokumenterbare argumenter har vært nok til å overbevise SV og AP om at banen må nedlegges i løpet av et drøyt år uten at de har funnet et alternativ til skytterlaget mens en ny bane på Grønmo prosjekteres.

Banekomiteen har i møter med SV og AP utrykkelig sagt at det ikke foreligger banealternativer i Oslo/ Akershus som har kapasitet til å overta vår aktivitet. Dette er bla dokumentert gjennom det arbeid Oslo kommune ved Kultur- og idrettsetaten. Faktum er at disse banene ikke har kapasitet pga konsesjonsbegrensninger.

I tillegg tror åpenbart både SV og AP at skuddstøyen fra dagens ikke-miljøforbedrede bane er skadelig for beboerne rundt banen. Dette er selvfølgelig feil. Skytebanen nyttes idag ca 6 timer pr uke; dvs 3,5% av all tid eller 12 døgn pr år. Med en så lav bruksfrekvens vil ingen utfra et helsemessig perspektiv kalle dette helseskadelig - dette er bla dokumentert i rettspraksis.

Vi å heller ikke glemme våre støttespillere i H og FrP som har støttet vår virksomhet i hele forløpet. De har fremført en argumentasjon bygget på at det er mulig å finne kompromisser som ivaretar begge parter - godt underbygget av planer/ beregninger fra uavhengig hold (SINTEF). Dette har imidlertid ikke vært godt nok for SV og AP.

At AP og SV ikke har gjort hjemmeleksa si illustreres kanskje best ved at de opererer med et støygrense på 60 desibel på Prinsdal. Hvor denne grensen har dukket opp må være en godt bevart hemmelighet. Det finnes idag ingen støylovgivning som pålegger en bane med vår aktivitet 60 desibel-grense!

Vi konstaterer at mindretallet har vunnet frem med sine synspunkter og at vi
- attpåtil etter vår beste sesong noensinne - sitter igjen med svarteper etter komitee-behandlingen. Vi vil imidlertid bruke tiden frem til bystyrebehandlingen godt for å få endret vedtaket i retning av en konkret og forpliktende tidsplan for Grønmobanen ...og det må gis midlertidig tillatelse til å bruke vårt eneste banealternativ i Oslo/ Akershus - Prinsdal skytebane!!


Gunstein Lauvrak
Banekomiteen 

Posted by ses at November 18, 2005 08:00 FM
Comments